Privacy verklaring

BEUKER Productie en Handel B.V. gevestigd aan Phileas Foggstraat 75 7825 AW Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Privacy
Uw bedrijfs- en contactpersoongegevens worden opgenomen in het klantenbestand van BEUKER Productie en Handel B.V. Uw gegevens worden gebruikt voor het uitwerken van de laangevraagde offerte en om indien nodig met u in contact te treden over uw aanvraag.
BEUKER Productie en Handel B.V. zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde producten. In dergelijk gevallen zijn deze derden niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde producten.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

info@beuker-productie.nlĀ 
Tel.: +31(0)591317962

2. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BEUKER Productie en Handel B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

3. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BEUKER Productie en Handel B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

4. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BEUKER Productie en Handel bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@beuker-productie.nl